Χρηστικές Πληροφορίες του Λεξικού

Tο Λεξικό χαρακτηρίζεται Διαδραστικό, διότι ο χρήστης οδηγείται, μέσω προβλεπομένων διασυνδέσεων, σε ένα πλήθος πληροφοριών στο διαδίκτυο, και σε άλλα αρχεία ( Γενεαλογικά Δέντρα κλπ) οι οποίες αναφέρονται στο πρόσωπο που έχει επιλέξει ο χρήστης να ερευνήσει. Όλα τα ονόματα σε οποιδήποτε από τις παρακάτω Ενότητες εμπεριέχουν διασυνδέσεις για την πλήρη και σφαιρική γνώση περί του προσώπου προς μελέτη.

Η πληρότητα των πληροφοριών τις οποίες αντλεί ο χρήστης, και οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των διαθεσίμων έργων που αφορούν στην Ελληνική Μυθολογία καθιστούν το Λεξικό Εγκυκλοπαιδικό.

Οι ενότητες του Λεξικού είναι :

 1. Εισαγωγή στην Ελληνική Μυθολογία.Μία πρόταση μελέτης με χρονική σειρά των γεγονότων ώστε να γίνει αντιληπτή η αρχή και το τέλος των γεγονώτων. Με αυτόν το τρόπο αντιλαμβάνεται ο Αναγνώστης ποιός γέννησε ποιόν και ποιοί συνυπήρχαν πριν χαθούμε στο πλήθος των πληροφοριών που αναφέρονται.
 2. Εισαγωγή στο Λεξικό της Ελληνικής Μυθολογίας
 3. Λεξικό της Ελληνικής ΜυθολογίαςΕίναι ο πίνακας περίπου 2500 ονομάτων ο οποίος περιέχει πληροφορίες
  1. καταγωγή και συγγένεια με άλλα πρόσωπα,
  2. Ιδιότητα. Τι ήταν το υπό μελέτη προσώπο. Μούσα, Νηρηϊδα, Νύμφη, Βασιλεύς, κλπ
  3. Δραστηριότητα. Πού έλαβε μέρος: Αργοναυτική Εκστρατεία, Κυνήγι του ΚαλλυδωνίουΚάπρου, Τρωικός Πόλεμος, Θηβαικός Κύκλος, Άθλοι κλπ
  4. Τόπος καταγωγής και προβολή στον Χάρτη.
  5. Τεκμηρίωση των αναφερομένων πληροφοριών με παραπομπή στο αντίστοιχο εδάφιο τηςΑρχαίας Ελληνικής Γραμματείας μέσω της μηχανής αναζήτησης PERSEUS που

   ανεπτύχθη στο Πανεπιστήμιο του Chicago.

  6. Παραπομπή στο γενεαλόγικό Δένδρο ενός εκάστου.
  7. Παραπομπή σε Πολιτισμικά Θέματα, Θέατρο, Μουσική, Πινακοθήκες.
 4. Οικογενειακά Δένδρα : Απογόνων, Προγόνων,
 5. Συγγένειες μεταξύ των Ηρώων
 6. Χάρτες
 7. Βιβλιοθήκη
 8. Ήρωες
 9. Εικαστικά
 10. Αστρονομία: Παραπομπή σε αστρονομικούς χάρτες που εμφανίζουν τα πρόσωπα της Ελληνικής Μυθολογίας τα οποία κατεστερίσθησαν και των οποίων τα ονόματα υιοθετήθησαν από την Παγκόσμια Αστρονομική Κοινότητα.
 11. Videos : Παραπομπή σε videos που αναφέρονται στην Ελληνική Μυθολογία.

Το Λεξικό έχει την δυνατότητα να συμπληρώνεται και να διορθώνεται χωρίς να επιρρεάζεται η Λειτουργεία του.